Pedagogische visie

Kinderdagverblijf Zoet biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar, in een groep waar dagelijks maximaal 16 kinderen kunnen worden opgevangen. Onze kinderopvang is gericht op het individuele kind. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo.  We stimuleren de ontwikkeling door het aanbieden van speelgoed en activiteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en interesses van het kind. We vinden het belangrijk dat een kind zich bij ons veilig en geborgen voelt. Dit doen we door warmte, structuur en individuele aandacht te geven. Daarnaast werken we met een vast team van vijf pedagogisch medewerkers. Wij dragen bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden van kinderen. Hierbij spelen de wijze waarop wordt ingespeeld op het veelvuldig contact met leeftijdgenootjes een belangrijke rol.

Verder vinden we het van belang dat er een goede communicatie is met ouders/verzorgers en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opvoeding thuis.