Dagindeling

We vinden het belangrijk dat kinderen continuïteit en regelmaat in de dagindeling ervaren. Een duidelijke dagindeling geeft de kinderen houvast en daarmee een gevoel van veiligheid. De baby’s volgen hun eigen ritme qua voeding en slapen. De pedagogisch medewerker past zich zo veel mogelijk aan het ritme van thuis aan. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze mee gaan doen in het vaste ritme van de andere kinderen.

De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke momenten ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals: tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met anderen).

Al verschilt de dagindeling per leeftijdsgroep, er bestaat wel een globaal dagprogramma.

TijdActiviteit
7:30 ~ 09:00Kinderen worden door ouders/verzorgers gebracht🐝
9:00 ~ 11:30De kinderen eten fruit en drinken water. Daarna is het tijd voor één of meerdere activiteiten 🍎
11:30 ~ 12:30We gaan boterhammen eten of pap voor de baby's. Ook wordt er melk gedronken 🥛
12:30 ~ 14:30De jongste kinderen gaan slapen💤, de andere kinderen gaan spelen of hebben de mogelijkheid tot rusten. Kinderen die een halve dag komen, worden opgehaald.
14:30 ~ 15:00Tijd voor een tussendoortje (koekje, cracker) en iets te drinken 🍪 🧃
15:00 ~ 16:00Tijd voor een activiteit ⚽
16:00 ~ 16:30Buiten spelen ⚽
16:30 ~ 18:00Activiteiten ⚽ en/of vrij spel totdat de ouders/verzorgers de kinderen komen ophalen.